Často a na různých místech

Vídáme, že se boří staré pěkné domy, či v lepším případě se boří ty, které za moc nestojí, a buďto si tam mladí manželé postaví nějaké svůj malý, krásný domeček nebo alespoň nenechají dále chátrat nějakou chatrč, které si stejně nikdo nevšímá a je skoro na zboření.

Cenné stavby

Ovšem s demoličními pracemi bychom se neměli setkávat na projektech, které jsou opravdu vzácné a měly by být zachovány. Staré stavby, které přetrvaly několik set let i více, hrady a zámky a podobné stavby. Na takovýchto budovách je totiž už opravdu škoda cokoliv měnit, natožpak je ničit, nebo dokonce sprovodit celé ze světa. Nebylo by to správné, takže můžeme doufat, že se to dít nebude a že dále takovéto boření budov, bude pokračovat opravdu a jenom pouze na těch budovách, které to potřebují.